Welke ondernemingsvorm kies ik voor mijn bedrijf?

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Er is keuze uit negen verschillende ondernemingsvormen, maar welke past het best bij jouw plannen? De afgelopen jaren is het aantal ondernemers in Nederland flink toegenomen. Onder andere doordat steeds meer grote bedrijven een zogeheten flexibele schil inzetten en minder mensen in (vaste) loondienst nemen. Hierdoor worden steeds meer mensen die niet uit een echt ondernemersgezin komen genoodzaakt om zich bij de Kamer van Koophandel te melden voor een inschrijving. Op dat moment moet men een keuze maken voor de rechtsvorm. Maar welke rechtsvorm kies ik nu voor mijn bedrijf?

Uit welke ondernemingsvormen kan ik kiezen?

Er zijn negen verschillende ondernemingsvormen: eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), commanditaire vennootschap (cv), naamloze vennootschap (nv), vereniging, stichting én coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij.

Een belangrijke splitsing in ondernemingsvormen is tussen: rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid en rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het grote verschil tussen deze twee vormen, is het feit dat je wel of niet privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. De rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, maatschap, vof en cv) zijn wel privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Dit betekent dat je ook met je privévermogen (en dat van je partner) aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schulden van uw bedrijf. De schulden van je bedrijf kunnen dus ervoor zorgen dat er beslag gelegd wordt op je privébezittingen. Echter kan er met verzekeringen en contracten toch gezorgd worden dat je niet privé aansprakelijk bent. De rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (bv, nv, vereniging, stichting en coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij) zijn alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk.

Wat zijn de voor- en nadelen van de ondernemingsvormen?

In vele gevallen zal er bij de start van een onderneming gekozen worden voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap. Om het overzichtelijk te houden, hebben wij daarom gekozen om alleen voor deze drie ondernemingssvormen de voor- en nadelen te benoemen in de tabel hieronder.

Voor- en nadelen van een eenmanszaak, vennootschap onder firma en besloten vennootschap
Voor- en nadelen van een eenmanszaak, vennootschap onder firma en besloten vennootschap

Belangrijke feiten

  1. Freelancer en zzp’er zijn geen ondernemingsvormen. Als freelancer of zzp’er moet dus ook een van de negen rechtsvormen gekozen worden.
  2. Je kan altijd wisselen van rechtsvorm. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om te starten als eenmanszaak en vervolgens als de inkomsten verhogen, over te stappen naar een besloten vennootschap voor betere fiscale voordelen.
  3. Het lijkt alsof bij een eenmanszaak maar één persoon mag werken, dat is echter niet waar. Er mag maar één eigenaar zijn, deze eigenaar kan wel personeel in dienst nemen.
  4. Voor het starten van zowel de eenmanszaak, vennootschap onder firma als besloten vennootschap is geen wettelijk minimum startkapitaal nodig. Er wordt gezegd dat er bij een besloten vennootschap wel startkapitaal nodig is, dit klopt maar dit is echter een symbolisch bedrag van 1 eurocent.

Voor het kiezen van een rechtsvorm is het van belang om te beslissen of je alleen of met meerdere personen gaat ondernemen. Daarnaast moet je beslissen of je wel of niet het risico wilt nemen om privé aansprakelijk te zijn. Tot slot is het belangrijk om in te schatten, hoe snel je hoeveel gaat verdienen, zodat je kunt kiezen voor de ondernemingsvorm met de beste fiscale voordelen.

Solvid Ondernemen wenst je veel succes bij het kiezen van de meest geschikte ondernemingsvorm voor jouw onderneming. Wil jij hier graag over sparren? Neem dan contact met ons op.

Ondernemen vanuit je uitkeringssituatie?

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Recente artikelen

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit