Nieuwe regeling voor kleine ondernemingen (KOR)

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling voor kleine ondernemingen, de KOR. Wat dit voor jou en je onderneming kan betekenen, leggen we hieronder graag aan je uit.

Wat is de huidige situatie?

De huidige regeling is een belastingvermindering en is gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Deze regeling kan in 2019 nog gebruikt worden. Dit kan als het saldo van de te ontvangen btw minus de te betalen btw minder is dan 1.883 euro per jaar. Je hoeft dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af te dragen. De KOR kun je alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij een samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Wat verandert er?

Per 1 januari 2020 komt er in plaats van een belastingvermindering een btw-vrijstelling. Deze vrijstelling kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar onder de 20.000 euro blijft. Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan kiezen voor de nieuwe vrijstellingsregeling. Dit geldt ook voor een stichting of vereniging. Er mag dan geen btw op je leveringen berekend worden. De btw op de kosten van inkopen en investeringen (voorbelasting) mag ook niet afgetrokken worden. Er hoeft maar een beperkte btw -administratie te worden bijgehouden en er hoeft geen btw-aangifte ingediend te worden. Als je kiest voor de nieuwe regeling is dit voor een periode van 3 jaar, of tot de omzet grens van 20.000 euro overschreden wordt.

Indien de omzetgrens van 20.000 euro overschreden wordt, moet er btw berekend worden vanaf de levering van een product of dienst waarmee de 20.000 euro grens wordt overschreden. Vanaf dat moment moet ook weer de normale btw-administratie worden bijgehouden. De omzet voor de overschrijding van de 20.000 euro grens blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar mag je echter geen gebruik meer maken van deze regeling.

Is de KOR voor iedereen interessant?

Indien er weinig inkoop nodig is voor je onderneming, zoals bijvoorbeeld voor: coaches, webdesigners, adviseurs en hulpverleners, dan is de KOR interessant. Wanneer je vooral particulieren en organisaties als klant hebt die zelf geen btw kunnen verrekenen, dan is de KOR ook interessant. Voor deze klanten maakt het namelijk niet uit of btw een onderdeel is van de prijs die gehanteerd wordt. In dit geval zorgt de KOR ervoor dat je over de omzet geen btw hoeft af te dragen, waardoor je winstmarge groter is. Het blijft echter wel belangrijk dat de omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft.

Als je een investering doet dan kun je de btw op die investering niet verrekenen als voorbelasting. Heb je in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorbelasting afgetrokken? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw als het totale bedrag aan afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro per jaar. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed reken je met 10 jaren.

Verhuur je een pand en moet je over de huur btw afdragen? Dan kun je de nieuwe KOR niet gebruiken. Heb je veel zakelijke klanten die btw kunnen verrekenen? Bij het gebruik van de nieuwe KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. Voor jouw klanten wordt de inkoopprijs effectief hoger omdat ze de btw niet terug kunnen vorderen wanneer ze jouw product of dienst aanschaffen. Voor zakelijke klanten is jouw product dan minder interessant, zij zijn geneigd om naar concurrenten te kijken die prijzen hanteren waarover wel btw teruggevorderd kan worden.

Conclusie

De nieuwe KOR is voor sommige bedrijfstakken interessant maar lang niet voor alle. Indien een onderneming weinig btw hoeft te betalen doordat er weinig inkoop en dergelijke nodig is, is de KOR aantrekkelijk. Voor bedrijven die deze inkoop wel nodig hebben en/of bedrijven die business-to-business producten of diensten aanbieden waarbij de afnemer zelf btw kan aftrekken, is de regeling juist heel onaantrekkelijk.

Wil je weten of het voor jou slim is om de KOR toe te passen, neem dan gerust contact met ons op!

Ondernemen vanuit je uitkeringssituatie?

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Recente artikelen

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit