80-100% arbeidsongeschikt en een eigen onderneming? Dit zijn de gevolgen voor je uitkering

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Een baan vinden terwijl je arbeidsongeschikt bent verklaard kan soms heel moeilijk zijn. Toch zijn er nog veel mensen ambitieus en willen ze graag een onderneming beginnen. Maar wat heeft dit voor gevolgen op je uitkering?  

Als je voor 80-100% afgekeurd bent, dan val je onder de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Afhankelijk van perspectief op herstel, val je onder de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) of de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). In beide gevallen is het mogelijk om een onderneming te starten zonder dat dit gevolgen heeft voor je uitkering.

Gevolgen van bijverdienen op je uitkering

Aangezien je niet wordt gekort op je uitkering, is het in eerste instantie ook geen groot risico om een onderneming te starten. Pas op het moment dat jouw onderneming winst gaat maken, heeft dit gevolgen voor je uitkering. Mocht het dus in het begin niet lopen zoals gehoopt, heeft dit niet direct negatieve gevolgen op je maandelijkse inkomsten. 

Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat jouw onderneming op den duur winst gaat maken. Dus is het altijd goed om te weten wat dit voor gevolgen heeft op je uitkering. De maandelijkse uitkering verandert namelijk in een voorschot. Op het moment dat je een onderneming start geef je bij het UWV jouw verwachte brutowinst aan. 70% van dit bedrag zal worden gekort op jouw uitkering. Dit zou betekenen dat er bij een winst van €1000, een bedrag van €700 gekort wordt op je uitkering. Aan het eind van het belastingjaar bekijkt het UWV hoe hoog jouw daadwerkelijke inkomen was en dan zal bepaald worden of je te veel of te weinig uitkering hebt gehad. Hieronder leggen we het uit in een voorbeeld: 

  • Stel, je ontvangt een maandelijkse WGA-uitkering van €1000 en besluit je eigen webshop te starten; 
  • In het eerste jaar verwacht je €6000 brutowinst te maken. Dit komt dus neer op €500 winst per maand (€6000 / 12= €500); 
  • Van deze €500 zal 70% worden gekort op jouw uitkering. Dit betekent dus een vermindering van €350 per maand op je uitkering;  
  • Van de €1000 uitkering houd je nu dus nog €650 over. Samen met de €500 die je maandelijks winst maakt met je bedrijf zal je nu €1150 per maand verdienen; 
  • Onder de streep ga je er nu dus €150 per maand op vooruit.  

Mocht je nou toch minder winst hebben gemaakt dan verwacht, dan krijg je het bedrag dat te veel is gekort op je uitkering terug van het UWV. Het is ook handig om te weten dat je tussentijds altijd je verwachte winst kan aanpassen.

Start vandaag nog

Onze ervaring leert dat zelfstandig ondernemerschap juist voor mensen met een WIA-uitkering een uitkomst kan zijn. Als ondernemer kan je zelf je werktijden en werkvormen bepalen. Dit geeft je de mogelijkheid om toch inkomen te genereren en mee te doen in de maatschappij. 

In veel gevallen kan je in de startfase of voor de langere termijn terugvallen op je uitkering. Met onze jarenlange ervaring kunnen we vooraf, in samenwerking met je contactpersoon bij UWV, in kaart brengen wat voor jou de consequenties zijn.

Kun je extra hulp gebruiken bij het starten of heb je andere vragen over het ondernemerschap? Vraag dan hier een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Ondernemen vanuit je uitkeringssituatie?

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Recente artikelen

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit